کارمزد خدمات بانکی تغییر کرد|کلیپ کده

کارمزد خدمات بانکی تغییر کرد نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
شبکه خبر- ۲۰ خرداد ۹۶- ۱۱:۳۰| بانک مرکزی حداکثر نرخ های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) شامل؛ ارزیابی اموال منقول و غیر منقول، اعتبارات و سایر خدمات را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.