کارگاه ساخت تنبور سلطان|کلیپ کده

کارگاه ساخت تنبور سلطان نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
مصاحبه ی شبکه سحر فرانسه و شبکه مستند _
مهدی خوشروی _
اردبیل _ تابستان ۹۴ _
شماره تماس: ۰۹۳۶۵۴۶۴۶۳۶
کانال تلگرام: https://t.me/tanbour_sultan