کامنت(۵):رامین پرچمی/از بازیگری تا زندان|کلیپ کده

کامنت(۵):رامین پرچمی/از بازیگری تا زندان نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
بازداشت شدنم مسیر زندگیمُ عوض كرد، دیگه ممنوع التصویر نیستم، خوانندگىُ از سر اتفاق انتخاب كردم، از یه جایى به بعد تصمیم گرفتم دیگه دروغ نگم