کامنت (۶) : چیستا یثربی / از حاج على پستچى تا سیاست|کلیپ کده

کامنت (۶) : چیستا یثربی / از حاج على پستچى تا سیاست نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
دیكتاتورى عقاید بین هنرمندان وجود داره/ هركىُ بخوان ممنوع الكار میكنن/ پستچى زندگینامه ام بود كه بابتش بهاى سنگینى دادم