فیلم کاهش چشم گیر آمار تصادفات راه ای بادستگاه …

کاهش چشم گیر آمار تصادفات راه ای بادستگاه … نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
تو این ویدئو ساخت یه دستگاه پیشرفته ،به دست توانمند مهندسین ایرانی ودر شرایط تحریم را میبینید.واین تعبیر جمله ما میتوانیم است.این دستگاه مانع ترکیدن لاستیک خودرو میشود.