کلیپ کتاب طبقه در سرمایه داری معاصر – ۸۸

کلیپ کتاب طبقه در سرمایه داری معاصر نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
این اثر مهم پولانزاس که نسبت به آثار اولیه او هم چون "قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی" شکل تعدیل یافته تری از آلتوسریسم فکری پولانزاس را نمایندگی می کند، مجموعه ای از مقالات است که بنا بر توضیح خود نویسنده "هم شامل تحلیل های كامنت ی اند و هم تحلیل انضمامی"، با این مشخصه ی روشی که "به جای
جهت دانلود فایل به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://yavaran.4kia.ir/info/33872/1/?getppsid=30

 دانلود فیلم با لینک مستقیم