کریمی:خونه سبز دل سرخ عاشق دیوونه سبز / شراب اگه عوض شده پیم|کلیپ کده

کریمی:خونه سبز دل سرخ عاشق دیوونه سبز / شراب اگه عوض شده پیم نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
خونه سبز دل سرخ عاشق دیوونه سبز / شراب اگه عوض شده پیمونه سبز / در این میخونه سبز / جامه سبز رو لبای عاشق حسن زمزمه سبزه / زمین و آسمون به پیش همه سبزه / دامن فاطمه سبزه / عالم اگر به کام من شد شد نشد نشد / بخت اگه غلام من شد شد نشد نشد / من پیش پات می میرم با یه دل پاره پاره / دلبر اگر تو باشی کار تو نشد نداره / اگه برسه یه شبی پای من گدا به در خونه ی علی و فاطمه اول عاشقیمه / آقام امام حسن کریمه / دلدادگیم از قدیمه / آقام امام حسن کریمه / شب سحر شد / شب وصل بشر شد / قمر ماه رمضون جلوه گر شد / آقامون علی پ