کشف تریاک از تنور نانوایی|کلیپ کده

کشف تریاک از تنور نانوایی نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
محموله ۲۸۲ کیلویی تریاک قاچاق که از تهران به سمت فرانکفورت آلمان بارگیری شده بود، به وسیله سگ های موادیاب گمرک کشف شد.