کلیپ-رفع سایه ی جنگ با اهدای گاز رایگان!!!|کلیپ کده

کلیپ-رفع سایه ی جنگ با اهدای گاز رایگان!!! نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
کلیپ-رفع سایه ی جنگ با اهدای گاز رایگان!!!
آقا این چه وضعیه؟ چرا پول ملت بیچاره رو خرج سوریه و لبنان و فلسطین می کنید؟ بذارید با جهان تعامل کنیم و گاز رایگان بدیم و سایه ی جنگ رو از کشور دور کنیم!!!