کلیپ شماره ۲ از مراسم روزنه امیدی ها در روز ۵ خرداد ۱۳۹۶|کلیپ کده

کلیپ شماره ۲ از مراسم روزنه امیدی ها در روز ۵ خرداد ۱۳۹۶ نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
کلیپ شماره ۲ از مراسم روزنه امیدی ها در روز ۵ خرداد ۱۳۹۶ – صحنه هایی از مراسم شاد روزنه امیدی ها در مرکز فرشتگان کم توان ذهنی تهران- با حضور اعضای خوب و مردم