کلیپ گزیده ی ردیف كاربردی موسیقی ملی ایران|کلیپ کده

کلیپ گزیده ی ردیف كاربردی موسیقی ملی ایران نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
بخشی از كلیپ های آیین رونمایی كتاب " گزیده ی ردیف كاربردی موسیقی ملی ایران"