کلیک فارسی: کامپیوتر چقدر زبان سرش می شود؟|کلیپ کده

کلیک فارسی: کامپیوتر چقدر زبان سرش می شود؟ نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
در این برنامه کلیک فارسی از تکنولوژی مربوط به ترجمه و فهم زبان به وسیله رایانه ها گزارش می دهیم. به این منظور به گوگل رفته ایم و همینطور با بابک حجت از بنیانگذاران "سیری"، دستیار شخصی اپل در ارتباط با فهم زبان فارسی در این نوع خدمات گفتگو کردیم. در ادامه برنامه کامپیوتر مینیاتوری ساخت بی بی سی را معرفی و همینطور سربند واقعیت مجازی اچ تی سی وایو را آزمایش کردیم.