کمک ۶۹۰ میلیون تومانی مالک هواپیمایی آتا به مراسم گلریزان|کلیپ کده

کمک ۶۹۰ میلیون تومانی مالک هواپیمایی آتا به مراسم گلریزان نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
کمک ۶۹۰ میلیون تومانی مالک هواپیمایی آتا
و ۲۵۰ میلیون تومانی شهرداری و شورای شهر به مراسم گلریزان