کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد موسسه مالی کاسپین|کلیپ کده

کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد موسسه مالی کاسپین نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
شبکه یک- ۱۶ خرداد ۱۳۹۶- ۲۱:۰۰ | گفتگو با پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای اطلاع از جلسۀ امروز کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی در مورد موسسه مالی کاسپین.