کلیپ کمیک انگلیسی شاه آرتور و شوالیه های میز گرد – آموزشی – ۶۵

کلیپ کمیک انگلیسی شاه آرتور و شوالیه های میز گرد – آموزشی نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
دانلود رایگان از:

http://bit.ly/manakingarthur
همه چیز با شمشیر درون سنگ شروع شد. كسى كه میتونست شمشیر رو از درون سنگ بكشه بیرون، پادشاه به حق میشد.
آرتور میز گرد را ساخت به نشان اینكه خودش و همه كسانى كه دورش مى نشینند، با هم برابرند و هیچكس از كسى بالاتر نیست.
شاه آرتور و شوالیه هایش قسم خوردند مدافع مظلومین، زنان و حق باشند. مدافع مظلومین، زنان و حق باشند. مدافع صبر، فروتنى و مهربانی

 دانلود فیلم با لینک مستقیم