کنترل کامل تب کنگو کریمه|کلیپ کده

کنترل کامل تب کنگو کریمه نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
طبق گفته وزیر بهداشت تب کنگو کریمه به طور کامل کنترل شده است.