کنسرت علی مجیدی در سینما ناجی|کلیپ کده

کنسرت علی مجیدی در سینما ناجی نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
تابستان ۹۶، تحته آموزشه استاد صنعت طلب