کنسرت مجتبی عسگری و مجید درخشانی در اصفهان|کلیپ کده

کنسرت مجتبی عسگری و مجید درخشانی در اصفهان نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
کنسرت گروه خورشید -مجتبی عسگری و مجید درخشانی – اصفهان -۱۳۸۶ -دانشگاه صنعتی