کنسرت گروه هنری تایماز|کلیپ کده

کنسرت گروه هنری تایماز نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
سرپرست و خوتننده امیر حسین امینی
کیبورد:سهید بلندپایه
گیتار:رامین خیری
کر
معصومه بیگلر
معصومه مشایخ
مرواربد کوچ پی ده

فیلمبدار:زهرا احمدی