کُر موسیقی چنگ گنبد_اسفند ۱۳۹۵|کلیپ کده

کُر موسیقی چنگ گنبد_اسفند ۱۳۹۵ نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
بخشی از اجرای گروه کُر موسیقی چنگ گنبد و کُر آداک گرگان
مدرس و سرپرست: ابوذر اسماعیلی
(متن اجرا)
چهارفصل:
ما بهاران، تابستان، پاییز و زمستان
سبز و سفید،سرخ و زرین
کف در کف هریک با پیغامی شاد و شیرین
آورده ایم سال نوین
بهاران، شکوفه آرم بر این جهان
تابستان، پر میوه سازم باغ و بستان
در پاییز ، ریزم برگ زرد از درختان
زمستان، سرما آرم با برف و باران