کی طرز در دیدار با روحانی:عذر بنده را پذیرا باشید از…|کلیپ کده

کی طرز در دیدار با روحانی:عذر بنده را پذیرا باشید از… نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
کی طرز در دیدار با روحانی: عذر بنده را پذیرا باشید از اینکه پس از ۶ سال هنوز فارسی را یاد نگرفتم! اما مهمترین کلمه را یاد گرفتم؛ خیلی ممنون!