گروه زیبای رقص به سرپرستی امین بهنام|کلیپ کده

گروه زیبای رقص به سرپرستی امین بهنام نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
مراسم عروسی جناب آفای مجتبی بخشی در جمع با محبت اهالی روستای عباس آباد فرامیشان با صدای گرم استاد مرتضی خسروی با عکس برداری علی اکبر نوبهار-تدوین شده در گروه تدوین تربت جعفر شجاعی ۰۹۱۵۹۳۳۵۱۳۰