گریه بخاطر مرگ عشقت|کلیپ کده

گریه بخاطر مرگ عشقت نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
بغل تابوت من گریه نکن / خودت باعث شدی اینجا بخوابم / خدارو شکر اینقدر عزیز شدم که / همه اومدن بدرقه جنازم / حالا گریه کن هی اشک بریز / روی سنگ قبرمو بکن تمیز / نمی تونم تورو بغل بگیرم / بدو تمومش کن خاکو بریز.