کلیپ گزارش کمک بورس برای تامین منابع مالی تولیدکنندگان – ۸۴

کلیپ گزارش کمک بورس برای تامین منابع مالی تولیدکنندگان نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
این گزارش از خبر ۲۱ شبکه اول پخش شد.
خبرنگار محمد رضایی

 دانلود فیلم با لینک مستقیم