گفتگویی پر از شور و هیجان با شهرام شب پره|کلیپ کده

گفتگویی پر از شور و هیجان با شهرام شب پره نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
در این برنامه شهرام شب پره از خودش می گوید از چگونگی مشهور شدنش، از روزهای تنهایی در آمریکا، از دوستی هایش ، از دلتنگی هایش، از آرزوهایش و از پیش بینی هایش برای دوران بازنشستگیش می گوید.