گفتگوی سیاسی عربستان علیه قطر Saudi Arabia vs Qatar|کلیپ کده

گفتگوی سیاسی عربستان علیه قطر Saudi Arabia vs Qatar نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
بن بست های منطقه ای و بین المللی به سرکردگی عربستان سعودی در برابر قطر است که نمی هر زمان به زودی حل شود. بحران نهفته به چه معناست؟ و چرا دونالد ترامپ گرفته سمت عربستان؟ CrossTalking با Sharmine Narwani، محمد Cherkaoui، و فواد ایزدی.The regional and international standoff headed by Saudi Arabia against Qatar is not going to be resolved anytime soon. What does the simmering crisis mean? And why has