گفتگوی مدیری با فردوسی پور در ۲۰ سال پیش|کلیپ کده

گفتگوی مدیری با فردوسی پور در ۲۰ سال پیش نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
وقتی فردوسى پور ٢٠ سال پیش در برنامه ای مهمان مدیری بود