گفت و گوی متفاوت با شراره رخام|کلیپ کده

گفت و گوی متفاوت با شراره رخام نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
– احتیاجی به امرار معاش از طریقه هنر ندارم – اعتیاد خیلی شدید داشتم که حتما جلوی دوربین باشم ، بخاطر همین دیگه انتخاب نمیکردم فقط بازی می کردم