گلایه ساکنین مجتمع ۳۸۴ واحدی مسکن مهر بندرعباس|کلیپ کده

گلایه ساکنین مجتمع ۳۸۴ واحدی مسکن مهر بندرعباس نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
طی تماس های مکرر ساکنین مجتمع ۳۸۴ واحدی مسکن مهر معروف به پشت بیمارستان شهید محمدی بندرعباس با دفتر این خبرگزاری، پیرامون مشکلات عدیده در این مجتمع و پدید آمدن معضلات گوناگون برای خانواده های ساکن در آن، گروه خبری ایسنا برای انعکاس مشکلات گفته شده و پی بردن به صحت و سقم آن به این مجتمع اعزام شدند.