گیتار استاد بقراط – Bob Merrill|کلیپ کده

گیتار استاد بقراط – Bob Merrill نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
Mambo Italiano(Bob Merrill) Arranged for Classical Guitar By- Boghrat –