یوسف گمگشته ، استاد شجریان|کلیپ کده

یوسف گمگشته ، استاد شجریان نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور غم مخور ، استادشجریان