۶ اُمین نمایشگاه تکنولوژی و نوآوری|کلیپ کده

۶ اُمین نمایشگاه تکنولوژی و نوآوری نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
(ستاد توسعه فرهنگ علم , تکنولوژی و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)