‫انتقاد شدید علم الهدی از حضور زنان در ورزشگاه ها|کلیپ کده

‫انتقاد شدید علم الهدی از حضور زنان در ورزشگاه ها نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
‫انتقاد شدید علم الهدی از حضور زنان در ورزشگاه ها در ماه رمضان – جایشان به خاطر این كار ته جهنم است‬ –