۱همخوانی زیبای سرود گزینه های روی میز به وسیله سید علی حسین عالم زاده و سرمدی|کلیپ کده

۱همخوانی زیبای سرود گزینه های روی میز به وسیله سید علی حسین عالم زاده و سرمدی نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
اجرا در جشنواره نواهای ضد آمریکایی ۱۳۹۵ مشهدمقدس