کلیپ ۳d printed Solar Stirling Engine – 75

کلیپ ۳d printed Solar Stirling Engine نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
This 3d printed solar stirling engine is a download-project from:

WWW.REPRAP-WINDTURBINE.COM

It's nice to print and easy to build!

 دانلود فیلم با لینک مستقیم