۵مین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران|کلیپ کده

۵مین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
(ستاد توسعه فرهنگ علم , تکنولوژی و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)