۵۰ درصد از هارگزیدگی در سنین ۵ تا ۱۴ سال اتفاق می افتد|کلیپ کده

۵۰ درصد از هارگزیدگی در سنین ۵ تا ۱۴ سال اتفاق می افتد نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
گفتگوی تصویری با دکتر زواره ای رییس بخش تحقیقات و رفرانس هاری.