کلیپ ‍ درود سبز به کانال #معزه بپیوندید *نگاهی دیگر به این – ۹۲

کلیپ ‍ درود سبز به کانال #معزه بپیوندید *نگاهی دیگر به این نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
‍ درود سبز
به کانال معزه بپیوندید
نگاهی دیگر به این موجود زیبا و مفید..
معزه
@moezehCat
*کانال معزه شما را با حقوق حیوانات در اسلام وشیوه و طرز محمد رسول الله و ائمه معصومین در رفتار با گربه ها و دیگر مخلوقات بیگناه و مظلوم خداوند آشنا میسازد .
*گربه در فرهنگ اسلامی ،شان والایی دارد.پیامبر اسلام ،گربه ای به نام معزه داشت که اورا بسیار دوست می داشت و حتى از آبى که گربه خورده بود ،وضو می

 دانلود فیلم با لینک مستقیم