فیلم AFFECTED – The Manor for Gear VR

AFFECTED – The Manor for Gear VR نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
خانه های خالی از سکنه و مرموز بسیار ترسناک هستند. یک خانه خالی و تاریک ، وقتی قدم برمیدارید صدای جیر جیر چوب ها تنها صدایی است که در فضا می پیچد و ناگهان صدای بسته شدن یک درب!
این فضای کلی بازی Affected — The Manor است. این خانه ۴ طبقه دارد و شما باید انتخاب کنید که اول می خواهید وارد کدام طبقه شوید! هر طبقه ماجراها و پایان منحصر به فرد خودش را دارد و باید تلاش کنید زنده از میدان بیرون بیایید.

 دانلود فیلم با لینک مستقیم