BPD and Meaning in life _ نیلوفر رضائی|کلیپ کده

BPD and Meaning in life _ نیلوفر رضائی نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
"معنا در زندگی" موضوع مهمی است که در سال های اخیر بیش از پیش مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است و پژوهش های مختلف در این زمینه نشان داده اند که فقدان حس معنا در زندگی رابطه ای کمابیش خطی با ناهنجاری روانی دارد: یعنی هرچه حس معنا کمتر باشد، شدت ناهنجاری روانی بیشتر است.
در این ویدئو پس از معرفی مختصر اختلال شخصیت مرزی، تاثیر میزان معنای زندگی روی افراد مبتلا به این اختلال را تحلیل می کنیم.