کلیپ CAE VimedixAR، شبیه سازی فراصوتی با هالولنز – ۳۳

کلیپ CAE VimedixAR، شبیه سازی فراصوتی با هالولنز نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
شبیه ساز فراصوت CAE VimedixVR، با هالولنز در جراحی ها و آموزش های پزشکی استفاده می شود.

 دانلود فیلم با لینک مستقیم