Quf Hassan|کلیپ کده

Quf Hassan نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
Words: Quf | Music: Mahdyar

؛[قسمت ۱:]؛
حسن می‌دونی‌ چرا انتخاب شدی؟
چون از دم متنفریم از پسرفت
باس پیشرفت کنیم ۹۶ درصد
که حتی خالی‌بافا شیرفهم شن
حسن بذا ملت برقصن، مست شن
نشان آدمیت نیست لباس بر تن
نمی‌شه کسی‌ رو به زور به خدا وصل کرد
این فساده یا خوردن مسکن و سرانه
دِه‌ برادر در نیار ادا برا من
حقوق زن و آقا باید بشه دقیقاً برابر
هنر و مطبوعات نیاز به اجازه ندارن
بگو بی‌گناها رو درارن
پاسپورتمون هم که در حد لواشک

؛[همخوان:]؛
حسن
من همون رأیم که تو رو نشونده به