فیلم The Hospital: Allison's Diary

The Hospital: Allison's Diary نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
در سال ۱۹۹۵ کودکی در بیمارستان روانی Santa Bernadetta Martire می میرد. آلیسون قبل از مرگش رازهای خود را در یک دفتر خاطرات نوشت و همراه با مرگ او، این دفتر نیز گم شد و هرگز پیدا نشد. مرگ آلیسون مشکوک و مرموز است و هنوز کسی موفق نشده از علت مرگ او باخبر شود. پس از گذشت چند سال ، بیمارستان به دلیل نامعلومی تعطیل می شود. در این بازی شما نقش یک خبرنگار کنجکاو را دارید که می خواهید یک بار برای همیشه ر

 دانلود فیلم با لینک مستقیم